

Event create webhook


This is an example of the webhook that is sent when an event is created. [block:code] { "codes": [ { "code": "{\n \"EventID\": 4352,\n \"Type\": \"event_create\",\n \"URL\": \"http://localhost/webhooktest/catch\",\n \"Time\": \"2015-09-17T13:19:25.084043959+10:00\",\n \"EventData\": {\n \"Address\": {\n \"ID\": 2600,\n \"UserID\": 1415,\n \"EventID\": 0,\n \"Name\": \"\",\n \"Line1\": \"\",\n \"Line2\": \"\",\n \"Line3\": \"\",\n \"Line4\": \"\",\n \"City\": \"\",\n \"State\": \"\",\n \"Country\": \"Australia\",\n \"Post\": \"\",\n \"Lon\": 0,\n \"Lat\": 0,\n \"ShowMap\": false,\n \"Type\": \"venue\",\n \"GoogleMapURL\": \"\",\n \"Status\": \"active\"\n },\n \"Depot\": null,\n \"Event\": {\n \"ID\": 4352,\n \"Name\": \"A test event\",\n \"Description\": \"\",\n \"PresentedBy\": \"\",\n \"NotAvailableMessage\": \"This event is no longer available\",\n \"ThanksMessage\": \"Thanks for that\",\n \"EmailMessage\": \"Thanks!\",\n \"FooterText\": \"\",\n \"Notification\": false,\n \"ShowDetails\": true,\n \"ShowComments\": false,\n \"ShowSocialMedia\": true,\n \"ShowDeadline\": true,\n \"AttachTicket\": true,\n \"Deadline\": \"2015-10-01T07:00:00Z\",\n \"Start\": \"2015-09-30T23:00:00Z\",\n \"Stop\": \"2015-10-01T07:00:00Z\",\n \"ActiveStart\": \"2014-01-01T06:00:00Z\",\n \"PrettyDeadline\": \"Fri, 1 Oct 2015 5:00PM\",\n \"PrettyStart\": \"Fri, 1 Oct 2015 9:00AM\",\n \"PrettyStop\": \"Fri, 1 Oct 2015 5:00PM\",\n \"Terms\": \"\",\n \"PushURL\": \"\",\n \"Subdomain\": \"register\",\n \"ReturnURL\": \"\",\n \"Hashtag\": \"\",\n \"Currency\": \"AUD\",\n \"AdwordsTrackingCode\": \"\",\n \"Password\": \"\",\n \"TimezoneName\": \"Australia/Sydney\",\n \"UserID\": 1415,\n \"GroupID\": 878,\n \"GroupName\": \"Test events\",\n \"Status\": \"active\",\n \"Available\": true,\n \"TimeTillStart\": \"1 week from now\",\n \"TimeTillDeadline\": \"2 weeks from now\",\n \"EditDeadline\": \"2015-09-17T03:19:24Z\",\n \"EditUserDetails\": false,\n \"URL\": \"http://localhost/a-test-event\"\n },\n \"Fieldsets\": [\n {\n \"ID\": 11050,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 4352,\n \"Name\": \"personal\",\n \"Type\": \"entry\",\n \"Legend\": \"Attendee details\",\n \"Order\": 15,\n \"Description\": \"\",\n \"ParentOnly\": false,\n \"Widgets\": [\n {\n \"ID\": 73903,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 0,\n \"FieldsetID\": 0,\n \"Name\": \"u_forename\",\n \"Label\": \"First name\",\n \"Description\": \"\",\n \"Type\": \"text\",\n \"Library\": \"W_user\",\n \"Default\": \"\",\n \"Data\": \"Array\",\n \"Validation\": [\n \"required\",\n \"length[1,200]\"\n ],\n \"Config\": null,\n \"Order\": 10,\n \"Checked\": false,\n \"Advanced\": true,\n \"Tags\": [\"firstname\",\"css:vip\"],\n \"HTML\": \"\",\n \"ConditionalID\": 0,\n \"Status\": \"active\",\n \"Children\": []\n },\n {\n \"ID\": 73904,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 0,\n \"FieldsetID\": 0,\n \"Name\": \"u_surname\",\n \"Label\": \"Last name\",\n \"Description\": \"\",\n \"Type\": \"text\",\n \"Library\": \"W_user\",\n \"Default\": \"\",\n \"Data\": \"Array\",\n \"Validation\": [\n \"required\",\n \"length[1,200]\"\n ],\n \"Config\": null,\n \"Order\": 20,\n \"Checked\": false,\n \"Advanced\": true,\n \"Tags\": [],\n \"HTML\": \"\",\n \"ConditionalID\": 0,\n \"Status\": \"active\",\n \"Children\": []\n },\n {\n \"ID\": 73905,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 0,\n \"FieldsetID\": 0,\n \"Name\": \"u_email\",\n \"Label\": \"Email\",\n \"Description\": \"\",\n \"Type\": \"text\",\n \"Library\": \"W_user\",\n \"Default\": \"\",\n \"Data\": \"Array\",\n \"Validation\": [\n \"required\",\n \"email\",\n \"length[1,200]\"\n ],\n \"Config\": null,\n \"Order\": 30,\n \"Checked\": false,\n \"Advanced\": true,\n \"Tags\": [],\n \"HTML\": \"\",\n \"ConditionalID\": 0,\n \"Status\": \"active\",\n \"Children\": []\n }\n ]\n },\n {\n \"ID\": 11052,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 4352,\n \"Name\": \"terms\",\n \"Type\": \"terms\",\n \"Legend\": \"Terms and conditions\",\n \"Order\": 999,\n \"Description\": \"\",\n \"ParentOnly\": true,\n \"Widgets\": [\n {\n \"ID\": 73901,\n \"UserID\": 0,\n \"EventID\": 0,\n \"FieldsetID\": 0,\n \"Name\": \"terms_and_conditions\",\n \"Label\": \"Terms and conditions\",\n \"Description\": \"I accept the terms and conditions (including privacy and ticket conditions)\",\n \"Type\": \"checkbox_group\",\n \"Library\": \"W_custom\",\n \"Default\": \"\",\n \"Data\": \"\",\n \"Validation\": [\n \"required\"\n ],\n \"Config\": {\n \"locked\": [\n \"TRUE\"\n ],\n \"no_edit\": [\n \"TRUE\"\n ],\n \"no_summary\": [\n \"TRUE\"\n ],\n \"terms\": [\n \"TRUE\"\n ]\n },\n \"Order\": 999,\n \"Checked\": false,\n \"Advanced\": false,\n \"Tags\": [],\n \"HTML\": \"\",\n \"ConditionalID\": 0,\n \"Status\": \"active\",\n \"Children\": [\n {\n \"ID\": 73902,\n \"Label\": \"I accept the terms and conditions\\n\\t\\t\\t\\t\\t(including privacy and ticket conditions)\",\n \"Value\": \"I accept the terms and conditions\\n\\t\\t\\t\\t\\t(including privacy and ticket conditions)\",\n \"Name\": \"child_73901_0\"\n }\n ]\n }\n ]\n }\n ],\n \"Theme\": {\n \"ID\": 2767,\n \"UserID\": 1415,\n \"EventID\": 0,\n \"Name\": \"Edited\",\n \"Logo\": \"\",\n \"BackgroundImage\": \"\",\n \"SecondaryImage\": \"\",\n \"PageBackgroundRGB\": \"D0CBCB\",\n \"HeaderBackgroundRGB\": \"f9f9f9\",\n \"HeaderTextRGB\": \"575757\",\n \"TextHeadingsRGB\": \"666666\",\n \"SmallHeadingRGB\": \"575757\",\n \"Status\": \"active\"\n },\n \"Tickets\": [\n {\n \"ID\": 4989,\n \"UserID\": 1415,\n \"EventID\": 4352,\n \"TicketsPoolID\": 3738,\n \"Name\": \"General admission\",\n \"Subtitle\": \"\",\n \"Description\": \"Access all areas\",\n \"Message\": \"\",\n \"Total\": 1000,\n \"Price\": 0,\n \"BookingFee\": 0,\n \"EarlybirdValid\": false,\n \"Earlybird\": false,\n \"EarlybirdPrice\": 0,\n \"EarlybirdBookingFee\": 0,\n \"EarlybirdDate\": \"2015-10-01T00:00:00Z\",\n \"EarlybirdExpiryShow\": true,\n \"DefaultQuantity\": 10,\n \"Type\": \"normal\",\n \"Mode\": \"standard\",\n \"Order\": 1,\n \"MinimumQuantity\": 1,\n \"Tags\": [\"vip\",\"css:vip\"],\n \"Available\": true,\n \"TotalAvailable\": 1000,\n \"Purchased\": 0,\n \"Status\": \"active\"\n }\n ],\n \"TicketsPool\": {\n \"ID\": 3738,\n \"UserID\": 1415,\n \"EventID\": 4352,\n \"Total\": 50000,\n \"ShowFees\": true\n },\n \"Conditionals\": {}\n }\n}", "language": "json" } ] } [/block]